Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2012

1773 f12a 390
Restored Jesus by Banksy
Reposted frombarbararabarbar barbararabarbar

August 12 2012

7254 8ab7 390
london style
Reposted bypinniculi pinniculi

August 06 2012

6476 f486 390
Street art documentary

July 09 2012

9125 b02b 390
divorce
Reposted bydarksideofthemoondorothisdzonydorothis

June 30 2012

3579 0fe6 390
Reposted fromscandal scandal viarepostedfrom repostedfrom

June 25 2012

6885 bf7a 390
bush
Reposted byblackasspanrafalczykhavierbarde

June 22 2012

3229 cf9a 390
hate
Reposted bymizukadotmariuszargasekReisagainstszaaatanbridgetburke90
5215 a2e7 390
Reposted frominstruMental instruMental viagriber griber

June 05 2012

May 26 2012

Wiejski street art

Takim terminem ochrzczono działania Daniela Rycharskiego, który od 2009 roku realizuje różne projekty artystyczne w przestrzeni wiejskiej, do tej pory raczej niekojarzonej ze sztuką ulicy. Większość prac powstała we wsi Kurówko położonej na północnym Mazowszu, nieopodal Sierpca, gdzie mieszkają babcia i dziadek artysty. Ściany domów, stodół i kilku okolicznych przystanków pokrywa kilkanaście murali przedstawiających wyimaginowane stwory, jakby niezdarnie posklejane z kawałków różnych zwierząt.

Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaciarka ciarka

May 16 2012

7875 5c35 390
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy

May 15 2012

2906 467f 390
Turnpike Lane London. Child labour getting set for the Queens Jubilee 
Reposted bysicksinrkcKrautWurstfloorenceWunderbuntgastromuryspinatlasagnerepostedfromviva-salvadoreReisagainstacidBarnacleBoylordminxsofakissenoskibesenpannajuliafoxbananaciaconewarystaeulersbananafaseleat-slowurbanartyeahyeahyeahniedobrzerainbowzombieskilledmyunicornWiesengrundcornelius

May 01 2012

That's why You are still alive ...
Reposted fromorson orson viarepostedfrom repostedfrom

April 24 2012

2873 30d2
NEW BANKSY BOOK – Seven Years with Banksy!
224 pages including 32 pages of photos
Reposted bymakuro83vandalism

April 23 2012

3709 7092 390

deso:

Artist: Banksy

City: London

Photo: Sa//y

Reposted fromacid acid viarepostedfrom repostedfrom
3700 7ee0 390
Reposted fromacid acid viarepostedfrom repostedfrom

April 04 2012

4128 0db6 390
Reposted fromcuddy18 cuddy18 viamotherofdragons motherofdragons
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl